Effektivitet i Projekt

Projektteam har speciella utmaningar i form av krav på leverans i tid, rätt funktionalitet, minimera riskerna och de kostnader det medför med försenad projektleverans. Här kommer frågor kring ledarskap och teamet högt på agendan, vad kan vi göra för att minska riskerna i projektarbete? Vi kommer bland annat prata om att Teamdynamiken ska matcha den kontext som gruppen verkar i, att viktiga funktioner och roller hanteras på ett för uppgiften optimalt sätt.

Om Nordpuls
Vi hjälper organisationer att må bra, och att fungera bra. Oftast gör vi det genom att träna och utbilda människorna i den.Det kan vara chefer och medarbetare, gärna både och. Vi föredrar att anpassa vårt upplägg efter de behov som en uppdragsgivare har. Detta innebär att en naturlig start är en seriös uppdragsdialog och förstudie, där vi kan lägga fast utbildningsmål, effektmål och innehåll.

Vi tar vår utgångspunkt i vetenskapligt belagda modeller och teorier. Fokus ligger på träning och tillämpning. Vi utvecklar grupper – allt ifrån ledningsgruppsprogram till arbetsgrupper och team.

I samarbete med
I samarbete med Norpuls

Mer info

Tid: Från 1 timme
Pris: Efter offert
Antal personer: Valfritt