Allt fler organisationer organiserar sig i team. Har ni rätt struktur och rutiner för att stötta att ni är effektiva i ert teamarbete. Tanken är ju att när vi arbetar i team ska vi tillföra ett mervärde jämfört med enskilt arbete. Viktiga pusselbitar i ett effektivt teamarbete är Gruppdynamik, Personliga olikheter, Ledarskap/ Medarbetarskap, Kommunikation och Feedback samt Förändring. Vi lyfter på några av dessa stenar och ger konkreta tips på verktyg och arbetssätt.

Om Nordpuls
Vi hjälper organisationer att må bra, och att fungera bra. Oftast gör vi det genom att träna och utbilda människorna i den.Det kan vara chefer och medarbetare, gärna både och. Vi föredrar att anpassa vårt upplägg efter de behov som en uppdragsgivare har. Detta innebär att en naturlig start är en seriös uppdragsdialog och förstudie, där vi kan lägga fast utbildningsmål, effektmål och innehåll.

Vi tar vår utgångspunkt i vetenskapligt belagda modeller och teorier. Fokus ligger på träning och tillämpning. Vi utvecklar grupper – allt ifrån ledningsgruppsprogram till arbetsgrupper och team.

I samarbete med
I samarbete med Norpuls

Mer info

Tid: Från 1 timme
Pris: Efter offert
Antal personer: Valfritt