Ledningsgruppsutveckling

Vad är de optimala förutsättningarna för en väl fungerande ledningsgrupp? Svaret är att det beror på uppdraget och i vilken kontext man verkar.
• Effektiv ledningsgruppsutveckling sker i organisationens verksamhet och med gruppens funktion i fokus. Att gå direkt på de svåra frågorna med fokus på individernas relationer och samarbetsförmåga.
• Hur ser gruppens övergripande mål, strategier, roll och uppgift ut? Genom att arbeta med samsyn inom dessa områden utvecklar vi förmågan att samarbeta, kommunicera och styra verksamhet.
• Många av oss lever i en miljö av ständig förändring vilket ställer höga krav på rätt förutsättningar för ledarskapet i organisationen

Vi hjälper er att ta ett avstamp mot en utveckling av er ledningsgrupp. Vi ger er verktygen som hjälper er att fokusera er tid tillsammans på rätt saker som ger resultat.

Om Nordpuls
Vi hjälper organisationer att må bra, och att fungera bra. Oftast gör vi det genom att träna och utbilda människorna i den.Det kan vara chefer och medarbetare, gärna både och. Vi föredrar att anpassa vårt upplägg efter de behov som en uppdragsgivare har. Detta innebär att en naturlig start är en seriös uppdragsdialog och förstudie, där vi kan lägga fast utbildningsmål, effektmål och innehåll.

Vi tar vår utgångspunkt i vetenskapligt belagda modeller och teorier. Fokus ligger på träning och tillämpning. Vi utvecklar grupper – allt ifrån ledningsgruppsprogram till arbetsgrupper och team.

I samarbete med
I samarbete med Norpuls

Mer info

Tid: Från 1 timme
Pris: Efter offert
Antal personer: Valfritt