Möteskultur

Svenska chefer spenderar upp till 80% av sin arbetstid till att sitta i möten.

Mötesdeltagare generellt ägnar stor del av mötestiden till att jobba med annat, dagdrömma och till och med somna. Nästan hälften anser att ineffektiva möten är den största tidstjuven. Hur kan individ och organisation dra nytta av effektiv möteskultur? Vi går igenom hur det ser ut på arbetsplatser idag och hur man går tillväga för att göra möten till en konstruktiv och effektiv del i det dagliga arbetet i er organisation.

Om Nordpuls
Vi hjälper organisationer att må bra, och att fungera bra. Oftast gör vi det genom att träna och utbilda människorna i den.Det kan vara chefer och medarbetare, gärna både och. Vi föredrar att anpassa vårt upplägg efter de behov som en uppdragsgivare har. Detta innebär att en naturlig start är en seriös uppdragsdialog och förstudie, där vi kan lägga fast utbildningsmål, effektmål och innehåll.

Vi tar vår utgångspunkt i vetenskapligt belagda modeller och teorier. Fokus ligger på träning och tillämpning. Vi utvecklar grupper – allt ifrån ledningsgruppsprogram till arbetsgrupper och team.

I samarbete med
I samarbete med Norpuls

Mer info

Tid: Från 1 timme
Pris: Efter offert
Antal personer: Valfritt