Motivation och drivkrafter

(SDI – Strenght Deployment Inventory, DISC-analys).

Inom HR området finns många teorier kring nyttan av personlighetskartläggningar och verktyg för att förstå sina motivationsfaktorer och drivkrafter. Vi ger vår syn på nyttan och enkelheten i att använda dessa i vardagens ledarskap och teamarbete. En djupdykning i hur vi kan dra nytta av våra olikheter och skapa välmående organisationer med engagerade medarbetare.

Om Nordpuls
Vi hjälper organisationer att må bra, och att fungera bra. Oftast gör vi det genom att träna och utbilda människorna i den.Det kan vara chefer och medarbetare, gärna både och. Vi föredrar att anpassa vårt upplägg efter de behov som en uppdragsgivare har. Detta innebär att en naturlig start är en seriös uppdragsdialog och förstudie, där vi kan lägga fast utbildningsmål, effektmål och innehåll.

Vi tar vår utgångspunkt i vetenskapligt belagda modeller och teorier. Fokus ligger på träning och tillämpning. Vi utvecklar grupper – allt ifrån ledningsgruppsprogram till arbetsgrupper och team.

I samarbete med
I samarbete med Norpuls

Mer info

Tid: Från 1 timme
Pris: Efter offert
Antal personer: Valfritt