Stress- och Konflikthantering

Vårt välbefinnande påverkas av arbetet både positivt och negativt.

Om det påverkas negativt kan det leda till stressreaktioner och i vissa fall även till konflikter. Vi känner oss trygga i våra roller när allt flyter som det ska men om vi ställs inför en känslig situation kan vi komma i konflikt. Vi går igenom de bakomliggande orsakerna och de olika strategier som finns för att lösa konflikten.

Om Nordpuls
Vi hjälper organisationer att må bra, och att fungera bra. Oftast gör vi det genom att träna och utbilda människorna i den.Det kan vara chefer och medarbetare, gärna både och. Vi föredrar att anpassa vårt upplägg efter de behov som en uppdragsgivare har. Detta innebär att en naturlig start är en seriös uppdragsdialog och förstudie, där vi kan lägga fast utbildningsmål, effektmål och innehåll.

Vi tar vår utgångspunkt i vetenskapligt belagda modeller och teorier. Fokus ligger på träning och tillämpning. Vi utvecklar grupper – allt ifrån ledningsgruppsprogram till arbetsgrupper och team.

I samarbete med
I samarbete med Norpuls

Mer info

Tid: Från 1 timme
Pris: Efter offert
Antal personer: Valfritt