Verksamhetsutveckling på riktigt

Från strategiskt beslut till önskat resultat

Att skapa strategier för att uppnå vision och mål är viktigt, men vad ska du göra för att nå effekt i dina avdelningar och team? Hur skapas en välmående organisation med motiverade och engagerade medarbetare att arbeta enligt satt strategi? Vilket ledarskap behövs? Fokuserar vi på rätt saker? Vi går igenom faktorer för framgång och fallgropar, hur du bäst lyckas i detta och vilka insatser som får störst effekt i din organisation.

Om Nordpuls
Vi hjälper organisationer att må bra, och att fungera bra. Oftast gör vi det genom att träna och utbilda människorna i den.Det kan vara chefer och medarbetare, gärna både och. Vi föredrar att anpassa vårt upplägg efter de behov som en uppdragsgivare har. Detta innebär att en naturlig start är en seriös uppdragsdialog och förstudie, där vi kan lägga fast utbildningsmål, effektmål och innehåll.

Vi tar vår utgångspunkt i vetenskapligt belagda modeller och teorier. Fokus ligger på träning och tillämpning. Vi utvecklar grupper – allt ifrån ledningsgruppsprogram till arbetsgrupper och team.

I samarbete med
I samarbete med Norpuls

Mer info

Tid: Från 1 timme
Pris: Efter offert
Antal personer: Valfritt