Medarbetarskap

I dagens föränderliga värld ställs ställs högre krav på organisationen och medarbetarna. Vi har skapat gruppdynamiska övningar för att
involvera, skapa tillit, öka kommunikationen och förbättra samarbetet.

Involvera – Alla behövs på övningen knuten för att lyckas med uppgiften, alla håller händerna på ett rep och utan att släppa så ska en knut göras.
Tillit – detta moment får gruppen att känna trygghet och även hitta lösningar tillsammans. Gruppen delas in i lag vars uppgift är att
ta sig över ”syraflod” utan att varken tappa varken arbetsmaterial eller lagmedlemmar i floden. Allt sker under tidspress och det krävs att kommunikation, arbetsplanering och ledarskap fungerar fullt ut för att lyckas.
Kommunicera – här vill få deltagarna att kunna påverka och
även hitta kontroll utifrån sin egen handling och det bygger på ett blindtest där gruppen ska lyckas göra en 4-kant med räta hörn och lika långa sidor tillsammans med förbundna ögon.
Samarbeta – kroken är en övning där alla i gruppen måste samarbeta för att lyckas flytta föremålen från en plats till en annan.

I samarbete med Öppet Hav

Mer info

Tid: 1-2h
Pris: Fr. 295 p.p. (Startavgift 5.500)
Antal personer: Valfritt

Boka online 10% Rabatt! Gäller ej event & golf