Vi tar ett steg för hållbara möten!

Trenden för hållbarhet är inte något som är nytt och behovet blir bara starkare och starkare. Så starkt så att det idag genomsyrar alla delar i vårt samhälle. Vi själva har inte minst märkt det då efterfrågan för hållbara möten har blivit 

mycket starkare, något som vi såklart tycker är super positivt. Vi har märkt att det dessutom faktiskt är något som styr själva valet av destinationen, vare sig det handlar om en härlig må-bra helg för individen eller om det handlar om en större konferens för företaget. Idag så gör man ett medvetet val där man väljer rätt från början och i hållbarhetens anda.

Konsekvenserna och resultatet av detta är såklart bara positivt på många plan. Vi på Körunda har länge arbetat med dessa frågor, och ett av våra första steg till var hållbarhet var var miljömärkning från Svanen för många år sedan. Vi anser också att förutom att vara nöjdaste gäster faktiskt efterfrågar det så är det väldigt viktigt för oss i ett större perspektiv, ansvar- och ställningstagande och inte minst gällande vårt samhällsansvar för framtiden att ta oss an dessa viktiga certifieringar.

Ett naturligt steg för oss blev därmed att öka kunskapen och förståelsen både internt och externt. Detta så att alla är på samma bana samt att vi som ledande konferens- och hotellanläggning faktiskt kan sätta ett gott föredöme, både för våra branschkollegor samt för våra härliga gäster.

Helt naturligt efter detta i en hållbarhets resa blir givetvis att man börjar med dem delarna som man själv brinner för och som man tycker är kul. Det kan exempelvis handla om att man gör förändringar gällande restaurangens inköp till endast närodlat och säsongsbetonade råvaror eller effektivisering av kompostering. En annan uppskattad grej som vi erbjuder och arrangerar i hållbarhetens anda är gemensam transport for vara konferensgäster. Istället för att alla ska ta sig fram till sin destination på tu man hand, så arrangerar vi så att man kan åka tillsammans. Vi har även märkt en trend eller kanske snarare en glömska kring, vilket även gäller oss själva, är faktiskt att berätta om alla positiva handlingar man faktiskt genomför. Vi tycker såklart att det även är viktigt att man ger varandra en klapp på axeln och att man ska känna sig stolt över sina insatser. Sa härmed med detta inlägg så ger vi oss själva och alla andra därute en härlig styrke klapp på axeln!

Boka online 10% Rabatt! Gäller ej event & golf